Tuyển sinh và đào tạo Trung cấp ngành Tiếng Nhật.

Tuyển Sinh Trung Cấp Tiếng Nhật Vừa Học Vừa Làm 2021

06/09/2021

Trung cấp Tiếng Nhật vừa học vừa làm là một trong những ngành nghề thu...

Tuyển Sinh Trung Cấp Tiếng Nhật-Hệ 10 Tháng

07/08/2021

Tại Việt Nam, ngành Trung cấp tiếng Nhật được coi là một ngành đầy triền vọng...

Danh Sách Các Trường Tuyển Sinh Trung Cấp Tiếng Nhật

29/06/2021

Trung cấp tiếng nhật là một trong những ngành hot hiện nay, đang được rất...

Trung Cấp Tiếng Nhật | Học Trung Cấp Tiếng Nhật Ở Đâu?

26/06/2021

Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam là một trong những môi trường đầu tư...

Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trung Cấp Tiếng Nhật Toàn Quốc

07/01/2021

Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ đầu tư vốn vào Việt...